Mercan Erzincan

1976 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. İlköğrenimi tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümüne başladı ve 1998 yılında temel bilimler bölümünden mezun oldu.

1998 yılında ilk albümü “Alican’ Ağıt”, 2003 yılında “ Düşlerim Yol Alır” ve 2008 yılında “Mihman”, 2012 yılında “Seyir” adlı albüm çalışmalarını hazırladı. 2002 yılında Radyo Barış’ta, 2003 yılında Cem Radyo’da ve 2007 yılında Düzgün Tv’de Türk Halk Müziğine ilişkin programlar hazırlayıp sunmuştur.

2005 yılında Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini yaptı. “ Türk Halk Müziğinde Uyarlama Kavramı ve Dört Zeybek Ezgisi Üzerinde Müzikal Analiz” başlığında tez çalışmasını sundu.

2007 yılında  “Sözümüz Var Şarkılarla” 2008 “Kırk Yamalı Bohça” adlı Kadın Müzisyenler Grubunda üç yıl görev almış ve yurt içi ve yurt dışında birçok konsere katılmıştır.

2009 yılında Yunanistan’da Girit adasında “ Labyrinth Musical Workshop’da”  Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılmıştır.

1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren Nazım Hikmet Akademisinde halen devam ettirmektedir.

***********************

 

 

 

In English

Mercan Erzincan

She was born in Sivas, Divriği in 1976.

She started İstanbul Technical University, Turkish Music Conservatory, Department of Instrument Training in 1987 and received her Barchelor’s Degree in Liberal Arts.

She relased her first albüm “Alican’a Ağıt” in 1998. “Düşlerim Yol Alır” was released in 2003, “Mihman” in 2008 and  “Seyir” in 2012.

She prepared and presented radio programmes in Radio Barış in 2002 and Cem Radio in 2003 and also a tv programme in Düzgün Tv in 2007 concerning Turkish Folk Music.

She received her M.A. in 2005 from Haliç University with her thesis under the title of “The Concept of Adaptation in Turkish Folk Music and Musical Analysis of Melodies in Four Zeibek”.
She attained many domestic and foreign concerts as a member of  Women Music Groups named “Sözümüz Var Şarkılarla” (Words with Songs) and “Kırk Yamalı Bohça”(40 Raged Bag).
She taught Turkish Folk Music Repertoire in “Labyrinth Musical Workshop” in 2009 in Greece.

She has been working as an instructor of  Turkish Folk Music Repertoire and Bağlama since 1994 in Erdal Erzincan Music Center and since 2010 in Nazım Hikmet Academy.